Välkommen till Frölunda Kiropraktik!
In English

Hälsa är en resa, inte en händelse. Genom kiropraktisk vård och ordentlig uppmärksamhet på ”livets sex nödvändigaste” kan du uppnå riklig hälsa.

Du är sjuk antingen pga av vad du har hittills gjort i ditt liv eller pga vad du inte har gjort. I slutändan är din hälsa ditt ansvar. Om du kan förstå konceptet med att du har skapat din åkomma, kan du likaså börja förstå att du även kan läka dig själv. Om du fortsätter att göra de saker som du gjort för att generera din åkomma är det orealistiskt att tro att du inte kommer att fortsätta att generera mer än du redan har gjort.

Dr. Bungum on a mountain top

Dr. Brian Bungum B.A, D.C
Om du upplever smärta och obehag kan kiropraktik hjälpa dig. Om du vill optimera din hälsa kan kiropraktik hjälp dig. Oavsett vilken åkomma du lider av kommer den positiva effektsom kiropraktisk vård har på ditt nervsystem och din allmäna hälsa öka takten på ditt tillfrisknande.
Läs mer >>

”Framtidens doktor kommer inte att skriva ut läkemedel utan kommer att intressera sina patienter för vård av den mänskliga ramen, diet och för orsaken och förebyggande av sjukdom.”
- Thomas A Edison

”Din kropp är inte byggt för att vara frisk, din kropp är byggt för att överleva.”
-Dr. M.T. Morter

 

Livets sex fundamentala pelare
Dr. M.T. Morter, kiropraktor och utvecklare av Bio Energetic Synchronization Teknik, B.E.S.T., har skrivit omfattande om ”livets sex fundamentala pelare ” som är oumbärliga för att förse din kropp med de verktyg och näringsämnen den behöver för att fungera optimalt. Genom att införliva dessa ”fundamentala pelare ” i ditt koncept för sunt leverne kan vara en enorm fördel för att leva optimalt.
Läs mer om de sex fundamentala pelarna>>

Smärta
Endast 10 % av ditt nervsystem är kapabelt till att signalera smärta i din kropp. 90 % av nervsystemet fungerar utan din vetskap. Kiropraktisk vård kan ha en positiv inverkan på din hälsa långt innan nedsatt funktion skapar smärta