Länkar
In English

Här hittar du några länkar till några organisationer, kollegor, samarbetspartners och vidare information om kiropraktik och hälsa.

 
 
 

Legitimerade Kiropraktiorers Riksorganisation
För mer information om kiropraktik, utbildningar med mera.

International Chiropractic Organisaton
Mer information om säkerheten inom Kiropraktisk vård.

World Federation of Chiropractic
Om Kiropraktiska världsförbundet

Morter Health Systems
Morter HealthSystem är ett komplett hälsosystem som använder den ursprungliga sensorspecificerade tekniken Bio Energetic Synchronization Technique (B.E.S.T.)

Northwestern Health Sciences University
Mitt Alma Mater. Då hette skolan Northwestern Collage of Chiropractic.

Hemsidor rörande säkerhet

Chiropractic is Safe
Internationella Kiropraktiska Organisationens svar på ämnet rörande säkerheten med kiropraktisk vård.

International Chiropractic Pediatrics Site
Säkerhet inom kiropraktisk vård.

Saftey with kids receiving chiropractic care in the United States
Information om säkerhet vid behandling av barn med kiropraktik.

The Chiropractic Report
Bemöter ämnet om kiropraktisk vård och stroke.

Safety in Chiropractic
Läs statistiken inom hälsovård.

Andra hemsidor om hälsovård

Dr. Joseph Mercola
Hemsida för min kollega. Här finns många intressanta artiklar.

The Chiropractic Workshop
En presentation av kiropraktik på engelska.

Planetchiropractic
Michael Dorausch hade en vision om att skapa en on-line gemenskap där kiropraktorer kunde mötas och dela information med varandra. Detta är resultatet.

World Health Organisation
WHOs officiella hemsida.

Kiropraktiska forskningssidor

Journal of Vertebral Subluxation Research
JVSR är en vetenskaplig tidskrift som granskas av kollegor. Tidskriften ägnar sig åt subluxations baserad kiropraktisk forskning.

The Chiropractic Journal
World Chiropractic Alliances tidning. Utkommer månatligen och har även ett artikelarkiv.